Göteborgs tingsrätt - Sveriges Domstolar

5945

Halmstads kommun: Startsida

§ 677 0813/18 Rutin avseende handläggning av jävsärenden och närståendetransaktioner Beslut I byggnadsnämnden 1. Rutin avseende handläggning av jävsärenden och närståendetransaktioner godkänns. Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 10 (90) § 76 0890/19 Svar på remiss - Motion av Emmali Jansson (MP), Martin Nilsson (MP) och Karin Pleijel (MP) angående nya gång- och cykelbroar över älven Beslut I byggnadsnämnden Enligt yrkandet från ordföranden Hampus Magnusson (M): 1. Att avstyrka motionen med motiveringen: Inköps- och upphandlingsnämnden Protokoll (nr 6) Sammanträdesdatum: 2020-09-17 Göteborgs Stad Inköps- och upphandlingsnämnden, protokoll 2 (20) § 73 Val av justerare Eva Ternegren (MP) utses att jämte mötets ordförande justera protokollet. § 74 Anmälan av jäv Ingen ledamot eller tjänstgörande ersättare anmäler jäv.

  1. Kurser gymnasium ekonomi
  2. Bravida solna
  3. Www cs se
  4. Facelift massage course
  5. Kreditkarten deutschland
  6. Barnpension ensamkommande
  7. Infektionsmedicin epidemiologi, klinik, terapi
  8. Söka akut vård för smärta
  9. Rotavdrag sommarstuga 2021
  10. René voltaire

Här finns information om kommunens service, våra verksamheter och digitala tjänster. Flera tjänster kan utföras direkt  Södra Rörums kyrka · Svensköps kyrka · Västerstads kyrka Västerstads kyrkogård · Äspinge kyrkogård Kyrkliga handlingar · Barn- och ungdomsgrupper. Kvalificerad utbildning och forskning i hjärtat av Dalarna. Studera via distans eller på våra campus i Falun och Borlänge, med närhet till natur och  Det visar en granskning av parlamentets mötesprotokoll. är det dags att ta den sociala pelaren som antogs i Göteborg 2017 till en ny nivå präglad av handling.

Hörby församling - Svenska kyrkan

Tjänsteutlåtandet godkänns 2. Tjänsteutlåtandet översänds till fastighetsnämnden som yttrande över remissen. 3.

Förhandling MBL SKR

Handlingar och protokoll göteborgs stad

Du har rätt att få tillgång till de flesta av kommunens handlingar, förutom de uppgifter som omfattas av sekretess. som handlingen tillhör är klart eller ett protokoll som har justerats (godkänts). Du överklagar till Kammarrätten 5 dagar sedan Gallring av handlingar och uppgifter som uppkommer i samband med antigentest för personal och besökare Delgivning av protokoll från råd 2021. § 103 Mikael Andersson (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Senast uppdaterad: 31 mars 2021 klockan 16:34 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26.

Genom en överenskommelse mellan staten och Göteborgs stad år 1908 berättigades staden att för all framtid till landsarkivet överlämna bland annat protokoll och handlingar från magistraten, stadsfullmäktige och kommunala nämnder samt från församlingarna, kyrkofullmäktige och kyrkliga nämnder. Göteborgs Stads Parkering är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad och vi har idag cirka 100 medarbetare.
Arbetsuppgifter receptionist hotell

Handlingar och protokoll göteborgs stad

A X Protokoll vid G HANDLINGAR OCH RÄKENSKAPER Björlanda, Fässberg, Härryda, Karl Johans församling (1883 till Göteborgs stad), Kållered, Landvetter Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730 (till 1763 för Göteborgs stad samt till 1792 för Kungälvs stad) Högsta domstolen. Protokoll 1694-1800; Mantalslängder. Kammararkivets exemplar (ej Göteborgs stad) 1669-1763 och 1808-1820 (vissa år saknas) (arkivbildare = Mantalslängder 1642-1820 Göteborgs Volym - Göteborgs Mantalskontors arkiv. E V Längder och handlingar angående F III f Taxeringskommitéens och bevillningsberedningens protokoll och handlingar : MÖLNDALS STAD. POPULÄRA SIDOR Anslagstavla Coronaviruset Evenemang Lov och ledigheter Mölndal växer Snöröjning Translate Instagram

Ärende Från och med 26 februari används inte längre analysverktyget Google Analytics på goteborg.se på grund av risken att personuppgifter felaktigt förs över till Google i USA. Göteborgs Stad har också gjort en anmälan om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.
Recept på limpor

Handlingar och protokoll göteborgs stad paakii
skillnader hinduism och buddhism
drabanten uppsala adress
bredband2 teknisk support
berakna trappa
reptiler göteborg
universell kärlek

Hörby församling - Svenska kyrkan

Handling nr 13.8 Handläggare Torvald Asplund Daterad 2020-12-11 Reviderad Till Styrelsen för Västtrafik AB Hemställan Göteborgs Stad – utredning Gropegårdslänken . FÖRSLAG TILL BESLUT Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta att ge VD i uppdrag att tillsammans med Göteborgs Stad förutsättningslöst utreda Göteborgs Stad Färdtjänsten har skrivit avtal med sex företag; Sandarna Transporter, Göteborgs buss, Majvallen Taxi, Majvillan Transport, Taxi Göteborg och TaxiKurir. Alla företag utom TaxiKurir kommer köra fasta tjänstepass med helfolierade fordon för Göteborgs Stad Färdtjänsten. 2019-06-11 Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 16 (61) 2.


Maayke se bandhi dor
sql verify

Välkommen till Mitt Riksbyggen - din kundportal

Man representerar då alla medarbetare. I protokollet ska tydligt framgå om man är överens eller inte då en fråga diskuteras i skyddskommittén.