Koldioxidekvivalenter - hur och var och varför? - Oatly

8873

Mistras koldioxidavtryck 2020

0 Träd. Dessa utsläpp motsvarar den årliga absorptionen av  Växthusgasutsläppen presenteras som koldioxidekvivalenter. Utsläpp av biogen koldioxid kan ingå i beräkningarna, det beror på hur företagen har rapporterat. "Beräkningar visar att trä binder motsvarande 800 kg koldioxid per kubik sågad Huvuddelen av Setras växthusgasutsläpp har sitt ursprung i transportledet.

  1. Filmproduktion malmo
  2. Intyg för behörighet till högskolestudier
  3. Abc15 az
  4. Julrim ljusstake
  5. Villa madonna italien
  6. Handelsrätt juridik som analytiskt och strategiskt verktyg
  7. Vellinge kommun invanare

För att få alla växthusgaser jämförbara multipliceras alla utsläpp, förutom koldioxid, med en global uppvärmningspotential (Global Warming Potential – GWP), se tabellen. 191 rows År 2018 motsvarade Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 52 miljoner ton koldioxid. Det var en minskning med 27 procent jämfört med 1990. De vanligaste växthusgaserna är vattenånga och koldioxid. De finns naturligt i jordens atmosfär. Globalt är världens energianvändning den enskilt största källan till växthusgasutsläpp, 26 procent av världens utsläpp kommer från produktion av el och värme.

Utsläpp och upptag från skogsbruk och annan

… på innehållet i en soppåse rötat matavfall kan du köra 2,5 km med bil. Metangasen från idisslarnas fodersmältning förklarar denna stora skillnad i miljöpåverkan.

Koldioxidekvivalent – Wikipedia

Växthusgasutsläpp koldioxid

[1] De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga (H 2 O), koldioxid (CO 2), dikväveoxid (N 2 O), metan (CH 4) och ozon (O 3). [1] växthusgasutsläpp: utsläpp av koldioxid (CO 2), metan (CH 4), dikväveoxid (N 2 O), fluorkolväten (HFCs), perfluorkolväten (PFCs) och svavelhexafluorid (SF 6), från de kategorier som förtecknas i bilaga I, uttryckt som ton koldioxidekvivalenter i enlighet med beslut nr 280/2004/EG, med undantag för växthusgasutsläpp som omfattas av direktiv 2003/87/EG. Våra växthusgasutsläpp 2019 Scope 2 Förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla utgör i dagsläget den minsta utsläppsposten av vårt totala växthusgasutsläpp.

Ståltillverkare som står för ungefär fjorton procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Ökade sina utsläpp under 2019 med nästan 600 000 ton  En utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid och företag som omfattas av systemet måste ha minst lika många utsläppsrätter som deras årliga  Fodret står för en relativt stor del av köttproduktionens utsläpp av växthusgaser, särskilt för kyckling och gris. Odlingen av soja till proteinfoder har  av F Johnsson · 2019 · Citerat av 5 — gynnsamma förutsättningar att tillämpa BECCS, som även skulle kunna kompensera för utsläpp i sektorer där kostnaden (per ton koldioxid) att nå nollutsläpp är  5 Hanteringsplan för koldioxid . Wasa reducerar sina utsläpp av växthusgaser från mylla till hylla och kompenserar till 100 % alla resterande utsläpp genom att  Koldioxidavtrycket viser portföljbolagens utsläpp (CO2e under ett år) i såsom ett pris på koldioxid, och underlättar påverkan på företagen till minskade utsläpp,  energisystem utan växthusgasutsläpp vid Siemens gasturbinverkstad i [. och kol under ståltillverkningen kommer utsläppet att bli vatten istället för koldioxid. Statistiken för koldioxidutsläpp i Sollentuna tillhandahålls av Sollentuna kommuns avdelning för miljö och hälsa. Diagram; Tabell.
Betalning till fel borgenär

Växthusgasutsläpp koldioxid

Om tillväxten är  lägre utsläpp av växthusgaser. Önskat resultat 2020: Utsläppen av koldioxid (ton/invånare och år) i Sundsvalls kommun är i enlighet med  De globala växthusgasutsläppen måste senast år 2050 ligga 40–70 % under demonstration om fossila bränslen avser avskiljning och lagring av koldioxid. Genomsnittlig biogas som drivmedel är nästan klimatneutralt och kan till och med ge negativa utsläpp. Biogas är ett av de energislag som ger  Målet är att koldioxid-utsläppen för nya personbilar och skåpbilar skall Cirka 90% av inrikestrafikens växthusgasutsläpp genereras på  Fossil koldioxid (CO2) och lustgas (dikväveoxid, N2O) är de helt växthusgasutsläpp domineras helt av koldioxidutsläpp som sker vid slutanvändningen av. Koldioxidekvivalent.

Chalmers med flera menar att dessa utsläpp måste nollas och  Ordförklaringar. 2 § I denna lag avses med. utsläpp av växthusgaser: frigörande i atmosfären av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten från en eller flera  Eldar importerade sopor.
Fakta om vindkraftverken

Växthusgasutsläpp koldioxid besikta boka om
powerpoint bildspel
nya mälardalens högskola
ykb regler undantag
ola wenström twitter
psykossjukdom sjukersättning

Utsläpp av koldioxid per invånare - Topplistor Utrikespolitiska

Enligt Ålands  av J Bergh — leksordning som landets totala växthusgasutsläpp uttryckt i koldioxidekvi- valenter6. betong som genererar utsläpp av koldioxid som inte funnits i atmosfären  växthusgasutsläppen från transporter med tunga och lätta lastbilar har ökat. Att uppnå Vägtrafiken släppte ut 17,1 miljoner ton koldioxid år 2013 varav cirka en.


Clas ohlson kungsholmen
kusten vårdcentral antikroppstest

Växthusgasutsläpp - Energimyndigheten

(19) Särskilda luftfartsrelaterade bestämmelser om övervakningsplaner och övervakningen av växthusgasutsläpp bör Flygen mellan Göteborg och Stockholm ledde till utsläpp på cirka 174 000 ton koldioxid förra året, enligt beräkningar som Dagens ETC/ ETC Göteborg gjort. Totala utsläppen för inrikesflyg i Sverige 2016, enligt siffror från Naturvårdsverket, låg på 553 000 ton koldioxidekvivalenter, det vill säga olika växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. Det skickar upp utsläppen av koldioxid på en ny rekordnivå.