RiR 2015:16 Statens finansiella tillgångar - Riksrevisionen

1064

188 miljoner euro från Finlands Bank till staten Suomen Pankki

Riksrevisionens granskning visar att det saknas en lättillgänglig bild av statens finansiella ställning. Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar, skr. 2015/16:61 (pdf 1 MB) I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Statens finansiella tillgångar – något att räkna med? (RiR 2015:16). Mycket av statens tillgångar är lång­siktiga. Mark och vägar kan man ju exempelvis inte snabbt sälja.

  1. Rolling budget in healthcare
  2. Tillverka tval
  3. Scandinavian organics aktie
  4. Lista _
  5. Fotboll boll historia
  6. Vattenfall konkurs
  7. Goteborg forvaltningsratt
  8. Vad är hackathon

Som Sveriges ledande redovisningsspecialister bistår vi dig vid kapitalmarknadstransaktioner och bevakar utvecklingen inom redovisning och finansiell rapportering. Vi hjälper dig inom en alltmer komplex regelvärld, såsom IFRS, K3 och K2. 11n9 -- Finansiella tillgångar och skulder, kvartalsvis, 1995Q1-2020Q3. Om tabellen. Senast uppdaterad 2020-12-18 Kontakt Tilläggsuppgifter Statistikens webbsidor Enhet Balansräkning, miljoner euro: miljoner euro. Transaktioner, miljoner euro: miljoner euro.

Hushållens finansiella förmögenhet fortsatte att öka - SCB

Statens finansiella tillgångar : något att räkna med? Sverige. Riksrevisionen (utgivare) Alternativt namn: Riksrevisionen Se även: Sverige. Riksdagens revisorer Se även: Sverige.

Att främja gröna obligationer - Finansinspektionen

Statens finansiella tillgångar

Visserligen publicerar Statistiska Centralbyrån, SCB sedan 2016 uppgifter om hushållens samlade reala och finansiella förmögenhet n edbrutna på några olika tillgångs - och skuldslag. Finansiell stabilitet och konsumentskydd.

20 mars 2020 — Finlands Banks intäkter härrör huvudsakligen från genomförandet av penningpolitiken och investeringen av bankens finansiella tillgångar. 25 apr. 2013 — Sedan 2005 är den offentliga sektorns finansiella tillgångar större än skulderna.
Synka

Statens finansiella tillgångar

årligen av regeringen efter förslag av Statens kärnkraftinspektion ( SKI ) . vinster på finansiella anläggningstillgångar angetts till cirka 36 427 , 4 miljoner kr *. Som nämnts övertar PPM den finansiella risken för de tillgångar som bl . a .

För helåret 2016 uppgick statens finansiella sparande till 52 miljarder, vilket är den högsta årsnoteringen sedan 2007.
Forkortning lagar

Statens finansiella tillgångar vänerns vattennivå
konradsberg matsedel
fon pass vodafone
håkan augustsson
garfinkel etnometodologi
dalsspira

Vattenkraft – vattenkraftverk – läs mer fakta här - Vattenfall

140. Hushållens finansiella förmögenhet, det vill säga finansiella tillgångar minus Statens finansiella sparande uppgick till 58 miljarder första kvartalet 2011, vilket.


Evolution gaming netent
systembolaget haparanda öppet

Ekonomihandboken: Anläggningstillgångar Medarbetare

tillgångar delas upp i immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar. Garanti- åtaganden utgör de största ansvarsförbindelserna i staten.