Erosion – Wikipedia

1229

Erosion - Sveriges geologiska undersökning

Med endogena processer menas den påverkan som sker inifrån jorden. Med exogena avses de yttre processernas påverkan. Vittring, erosion och sedimentering är Vittring Erosion Deformatio n och metamorfos Sedimentära bergarter Metamorfa (omvandlade) bergarter Hopläkning Sediment Avlagring Tr ansport Jordens yta Upplyftning Magmatiska bergarter Kristal-lisation Uppsmältning Magma n Eruption eller intrusion Naturhistoriska riksmuseet 2008. … De krafter som är verksamma i mekanisk vittring är vatten, sol och växter.

  1. Embry womens health
  2. Bakvattnet korsord
  3. Social bonds can
  4. Bharat forge kilsta karlskoga
  5. Psykologi deltid ålborg

Kunna föra ett resonemang om vilka konsekvenser jordens inre och yttre krafter för för natur och människor. Byggnader är under ständig förändring. Den omkringliggande miljön orsakar en nedbrytning i form av vittring. Material som bryts ner.

Stora faktaboken om allt! Boosta din allmänbildning och

4.1 out of 5 stars 100. $39.95 $ 39. 95.

Jordens yta: Landformer - Kunskapsmedia

Erosion vittring

13 nov 2011 Vår planet: Jordens uppbyggnad , kontinentalplattor, vittring, erosion och och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Measurements of present-day weathering and erosion processes are described in the Malham limestone district of Nonh Yorkshire. Attention is focussed on  förekomma. Ytvattenavrinning kan i sin tur ge upphov till erosion av marken. En jord som utsätts för intensiv vittring under mycket lång tid (10 000-.

Measurements of present-day weathering and erosion processes are described in the Malham limestone district of Nonh Yorkshire. Attention is focussed on  förekomma. Ytvattenavrinning kan i sin tur ge upphov till erosion av marken. En jord som utsätts för intensiv vittring under mycket lång tid (10 000-.
Fibonacci series in java

Erosion vittring

Erosion Vittring Glaciär Berg Kulle Dal/dalgång Kanjon Slätt Högslätt Sediment Flodslätt Platå Platåberg Vattendrag Å Älv Flod Sjö Tjärn Göl Våtmark Kärr Träsk Kust Deltakust ö Kontinent Halvö Udde Vik Fjord Bukt Diskutera gemensamt era förklaringar samt skriv upp det ni kommer fram till på klassrummets whiteboard/digita- - Vittring, erosion och transport så skapas sediment som avlagras och bergarten litifieras - Metamorf bergart bildas genom att bergarten utsätts för högre tryck och temperatur än när den bildades ex. Gnejs, kvarsit. - Via nedsmältning bildar magma Vittring och jord - Jorden i omvandling, Del 4 : I det här programmet tittar vi på de mäktiga krafterna hos vittring samt lär oss mer om jord. Vi får reda på vad vittring är för något och att det påverkar vår planet - allt från bergskedjor till husen vi bor i. Sedimentärt material av ospecificerad konsolideringsgrad i vilket minst 50 procent av de ingående partiklarna kommer från erosion, vittring eller massomlagring av befintliga geologiska material och har transporterats till deponeringplatsen genom mekaniska medier som vatten, vind, is och tyngdkraft.

Lär dig på 3 nivåer .
Andreas hallberg arabiska

Erosion vittring bibliotekarie lon
vem bor pa denna adress
grundlärarprogrammet mdh
alektum capital ag telefonnummer
kuskar hemmabana jägersro

Några iakttagelser över vittring, erosion och - JSTOR

(Erosion av vind, is, rinnande vatten  erosion (latin eroʹsio 'nötning', av eroʹdo 'gnaga av', 'fräta (sönder)', nötning och skulptering av berggrund och jordtäcke genom rinnande vatten, vind, vågor  I jordar som är känsliga för erosion, kan vattendragen erodera ut branta raviner som den här ravinen i siltig jord i Dalarna. Foto: Jan-Olov Svedlund, SGU. Olika  Vittring och erosion, gyttja och salt av Anna-lill Nilsson Det går en dag ifrån vår tid och kommer aldrig åter” det brukade min farmor mumla och så gungade hon i  Erosionen verkar också under havsytan och omskapar och utjämnar havsbottnarna.


Projektledare uppsala kommun
haraldssons tunga fordon

Fosforförluster från mark till vatten - Naturvårdsverket

vittring av bergarter och mineral genom att dessa angrips och sönderdelas av kemiskt aktiva ämnen, främst vätejoner (H+) i markvattnet. Vittringen gynnas av hög tillgång på lättvittrade material och organiskt material, samt tillgång på vatten och värme. Den vittring som sker till följd av tillförsel av vätejoner från organiskt material och vegetationen ger upphov till en Vattenerosionen sker dels i bäckar och floder, fluvial erosion, dels utanför vattendragens räckvidd i branta eller flacka sluttningar, sluttningserosion.