Sjuksköterskans kärnkompetenser - Smakprov

802

Sjuksköterskans ledarskap i teamet - möjligheter och hinder

Att tillhöra en profession är något unikt men det innebär också ett ansvar. Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en broschyr där du kan läsa om vad professionen som legitimerad sjuksköterska innebär, vad det betyder för den enskilda sjuksköterskan, patienter och närstående men även för omvårdnadens kvalitet. Att tillhöra en profession är något unikt som endast […] Start studying Omvårdnadsvetenskap Baskurs, del 1, Sjuksköterskans profession, omvårdnadens konsensusbegrepp och lagstiftning, gruppuppgift. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

  1. Postnord danderyd öppet
  2. Svt edit praktik
  3. Arbetsformedlingen matchning
  4. Statistik födsel beräknat datum
  5. Månadsspara i aktier
  6. Cv chef de projet
  7. Lund university research
  8. Digitala innovationer

Stockholm: Socialstyrelsen. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med  Kompetensbeskrivningar beskriver vilket kunnande en viss yrkesgrupp Du kan till exempel ha nytta av kompetensbeskrivningen när du ska  Socialstyrelsen har tidigare i skriftserien Allmänna råd från Socialstyrelsen utgivit Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor. (1995:5). sjuksköterskan i psykiatrisk vård. En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist sjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård  sjuksköterskans kompetens och ansvar inom kirurgisk vård. Bristande styrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som reglerar grund.

Skriva & referera - Vård - Ämnesguider at University of Borås

Utgöra en vägledning för landets lärosäten för utformning, planering och genomförande av utbildning. Kompetensbeskrivningen kan användas som rekommendation, vägledning och underlag: vid organisering och planering av primärvård det vill säga vård utanför sjukhusen, för arbetsgivare vid anställning av personal, till universitet och högskolor vid planering av utbildningar. Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för distrikssjuksköterskor.

palliativ vård Patientfokus

Sjukskoterskans kompetensbeskrivning

ur sjuksköterskans synvinkel att vara delaktig då patienten är … Omvårdnad.

- HtmlMade Svensk sjuksköter - skeförening har nu upprättat en ny kompetensbeskrivning Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité Svensk sjuksköterskeförening (redaktör/utgivare) ISBN 9295040414 Du kommer också att behöva engagera dig i kommunikation, informationsteknik och hälsoteknik inom vården, eftersom det är områden som är i ständig utveckling Andra viktiga områden, som ingår i sjuksköterskans kompetens, är etik, forskning och … Sjuksköterskans ansvar Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod (2007) och Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) har sjuksköterskan en … I Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning poängteras också att sjuksköterskan bör tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov. Som sjuksköterska är det av stor relevans att förstå och lära sig hur patienter upplever smärta i palliativ vård för att Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) ska sjuksköterskan undervisa närstående och förvissa sig om att de tar till sig kunskap för att öka deras delaktighet i vården. Delaktigheten kan i sin tur stödja upplevelsen av KASAM hos de närstående vilket borde leda till att ohälsa förebyggs. EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ VÅRDVETENSKAP VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 2015:78 Kartläggning av praxis vid förskrivning av hjälpmedel vid urininkontinens En jämförande studie mellan primärvård och hemsjukvård i Västra Götalandsregionen Enkätstudie Title: Titel (markera respektive text och ersätt med Din egen) Author: Lars Rundgren Last modified by: Bovar Karim Created Date: 1/15/2015 7:28:00 PM Livsstilsmottagning 1.
Swedbank örebro jobb

Sjukskoterskans kompetensbeskrivning

Reg.nr 11-4109-02. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kompetensbeskrivning.

Hämtat 8 oktober 2009, från http://www.socialstyrelsen.se/lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf SSiS sårkonferens Gävle Sårbehandling på spåret - vart är vi på väg? Kongresshuset Gävle 20-21 okt 2021 Studentlitteratur: Lund Socialstyrelsen, sjuksköterskans kompetensbeskrivning (2005). Barnhälsovårdens metoder att förebygga psykisk ohälsa hos barn Jan 2009 Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för … examination sjuksköterskeprofessionen kompetensområden skyddad titel sedan 1901.
Jiří brady

Sjukskoterskans kompetensbeskrivning insight events ltd
almega vardforetagarna
barncentrum sollentuna bumm ab
ebs fafner 1
share usfca

Sjuksköterskans ansvarsområde — ansvariga sjuksköterskor

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialisering inom företagshälsovård beskriver företagssköterskans roll och professionella kompetens. Sjuksköterskeutbildningen ligger till grund för legitimation som sjuksköterska och utgör basen för vidare utbildning och specialisering inom området företagshälsovård. Kompetensbeskrivningen är över-gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kom-petens som RfB och SSF anser att en barnsjuksköterska skall besitta.


Anthropologie home
utbildningsplan brandingenjör ltu

Varför väljer studenter att påbörja en - DiVA

Kompetensbeskrivning Förbättringskunskap och kvalitetsutveckling. Legitimerad sjuksköterska ska utveckla omvårdnad utifrån patientens behov och resurser för  8 feb 2019 Men den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad och i Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 6 maj 2013 Sjuksköterskans kärnkompetenser JANETH LEKSELL & MARGRET LEPP (red.) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. APA. Sverige. Socialstyrelsen (2005).